لوقو-مربع02

EN

Our 20 years of achievements

With our super powers we have reached this

4K+

Happy customers

1000+

Public spaces

350+

Awards and Nomination

56

countries

Trusted by more than 120+ growing partners

Empower smarter cities with data

Machine learning and analytics can transform connected vehicle data into actionable smart city insights to inform decision making.

Engage and connect with smart city citizens

Provide more secure, inclusive and sustainable city planning for deep engagement for your residents and businesses.

Modernise the government workplace

Collaborate more securely within departments or across agencies, whether your employees are in the office or in the field.

Enhance smart city government services

Apply data analytics to provide actionable, informed decision-making for city leaders and employees, and improved services for residents.

Flexible, scalable solutions. cost-effective solution

All these technologies come together in our IoT connectivity platform that delivers new and differentiating value to enable smart utilities.

Intelligent traffic management system

A global leader of location technology and mapping, providing cutting-edge automotive-grade navigation software, has been collaborating with several European countries on IoT solutions to tackle traffic challenges in cities. Functionality for detecting hazardous driving conditions.

Real stories from our customer

Intellias leverages years of experience in IoT, cloud computing, location-based services, and data analytics to deliver custom software solutions that make cities more comfortable, sustainable, and secure

Katherine Hogan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci a.

Technical Manager at VR Studio

Mike Jackson

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci a.

Manager at VR Studio

Louisa Kelly

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci a.

Marketing Diretctor at Milan Fashion

Digital intelligent parking solution

Finding a parking spot and paying for it has never been easier. Our digital parking solution can be integrated in any MaaS system.

Get a proof-of-service

Simple bin tracking, communication

Start your smart city transformation

Enhance citizen experiences, increase sustainable city planning and promote innovation for your city services.

Internet of Things for smart cities solutions we implement:

Urban mobility

Integrated multimodal routing solutions, as well as digital parking and smart traffic systems

Utilities management

Meter data management solutions for precise meter readings and accurate resource distribution

Street lighting

Intelligent systems for lighting scenarios management, automatic ON/OFF and dimming control

Facilities management

Cohesive software solutions for more sustainable spaces and engaging workplace experiences

Waste management

Smart solutions for preventing garbage bins overflows and optimizing waste collection process

Public safety

Monitoring solutions that detect motion to track perpetrators and identify possible crime scenes

Additional benefits you get when working with AI Lab

Cross-domain expertise covering the core infrastructure elements of a smart city

Centers of Excellence to generate non-trivial solutions in a particular focus area

Multi-cloud experience including AWS, Microsoft Azure, and Google Cloud platforms

Flexible delivery models based on desired levels of engagement in the development process

Ready to shape smarter city solutions and bring your IoT vision to life?

Explore smart & sustainable city solutions

Smart City AI Lab is a state-funded platform for sustainable city solutions. We welcome delegations from all over the world.

SAFETY AND SECURITY

IoT ensuring public safety and urban security

Building a Smart City is not possible without making it Safe. City authorities can employ the IoT to increase the efficiency of processes in the field of safety of city assets and citizens by using various connected IoT sensors.

TRAFFIC & FLEET CONTROL

IoT bringing innovative solutions to traffic congestion

Reducing traffic congestion brings millions in higher productivity and decreased carbon footprint. AI Lab -enabled tracking devices bring the opportunity to monitor in real-time the city’s vehicle fleet like buses and bicycles, to optimize routes and protect the assets using geolocation. 

Embrace Your Digital Transformation

Start your journey today